2 To Drive

 

Romy Website klein

 

                                   

 

Jongeren kunnen zich vanaf 16 jaar inschrijven voor het theorie-examen bij het CBR, met 16,5 jaar starten met rijlessen en met 17 jaar hun rijbewijs (categorie B) halen. Tot hun 18e jaar mogen zij dan onder begeleiding van een coach autorijden. Bij 2toDrive zijn de exameneisen hetzelfde als bij normale examens.

Met het rijbewijs mogen de jongeren ook op een brommer of scooter rijden. Hierbij hoeven zij niet begeleid te worden door hun coach.

Een coach coacht waar nodig, maar is echter geen rij-instructeur, geeft geen les en verricht zelf geen bestuurdershandelingen. Hij/zij moet tot het 18e jaar verplicht mee rijden.

Maximaal 5 coaches op 1 begeleiderspas

Maximaal 5 personen mogen worden aangewezen als coach welke op een begeleiderspas komen. De aangewezen coaches dienen aan de volgende eisen te voldoen:

  • moet minimaal 5 jaar in het bezit zijn van een personenautorijbewijs;  
  • moet minimaal 27 jaar oud zijn; mag in het verleden geen strafrechtelijke veroordelingen voor verkeersovertredingen hebben gehad;  
  • mag in het verleden geen alcoholcursussen of gedragscursussen hebben gehad;  
  • mag in het verleden geen onderzoeken naar de rijvaardigheid of rijgeschiktheid hebben gehad;  
  • mag niet onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen tijdens het begeleiden;  
  • moet een geldig rijbewijs kunnen tonen......

Mag je als 17-jarige ook in het buitenland rijden?

Nee, het rijbewijs dat je als 17-jarige voor het experiment 2toDrive in Nederland haalt, is niet geldig in het buitenland. In Europese wetgeving is namelijk geregeld dat je alleen na je 18e verjaardag een rijbewijs mag halen. Ieder land afzonderlijk mag in eigen land eerder rijbewijzen afgeven. Dit rijbewijs is dan alleen in eigen land geldig. Met het rijbewijs dat je op je 17e voor 2toDrive hebt gehaald, mag je daarom pas vanaf 18 jaar ook buiten Nederland rijden.

 

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft uitgerekend dat 2toDrive in Nederland 16 verkeersdoden per jaar kan voorkomen, en het blijkt inmiddels dat deze aantallen ruimschoots zijn gehaald.